• Program MBA Poznań-Atlanta stworzył niezwykłą platformę dla zderzenia ze sobą praktycznej wiedzy wykładowców i multidyscyplinarnego doświadczenia zawodowego studentów z moimi oczekiwaniami, dotyczącymi rozwoju własnych umiejętności. Trójstronna weryfikacja posiadanych zdolności, uzupełniona o wymianę doświadczeń oraz nabycie nowych narzędzi managerskich, obecnie umożliwia mojej osobie, odpowiedzialne i świadome kierowanie dalszego życia zawodowego zgodnie z sentencją ‘let talent find its place’.

    Robert Gdula
    Finance & Administration Manager at IKEA INDUSTRY Poland

  • Program MBA Poznań-Atlanta był kamieniem milowym w mojej karierze zawodowej. Pozwolił mi na rozwijanie wiedzy oraz narzędzi zawodowych i istotnie podniósł moją świadomość biznesu. To doświadczenie, które w znaczącym stopniu pomogło mi przejąć moje aktualne obowiązki.

    Aleksandra Iwicka
    CEE Regional Manager
    CPL Jobs  • Kompetencje pozyskane i rozwinięte podczas studiów w Programie MBA Poznań-Atlanta dają mi poczucie dobrego przygotowania do zwiększania zaangażowania w proces tworzenia i egzekucji strategii przedsiębiorstwa oraz budowy i rozwoju zespołów wspierających codzienne zarządzanie całą organizacją.

    Piotr Pawlak,
    Członek Zarządu
    Dyrektor finansowy GlaxoSmithKline  • Studia w Programie MBA Poznań-Atlanta poszerzył moją wiedzę tak potrzebną w procesie wdrażania corporate governance w Polskich Siłach Powietrznych, otworzyły dla mnie nowe horyzonty, rozwinęły umiejętności zarządzania organizacjami o innym niż tylko biznesowym charakterze. Studia te wpłynęły na moją własną samoocenę w obszarze skutecznego i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w dużych organizacjach, w których miałem mozliwość być głównodowodzącym.

    Rościsław Stepaniuk,
    Pułkownik Pilot dypl.
    Pierwszy pilot F16 w Polsce  • Program MBA Poznań-Atlanta był znakomitym uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy o praktyczne aspekty zarządzania strategicznego i zasobami ludzkimi w organizacjach. Kontakt z praktykami, zarówno wśród wykładowców jak i studentów, był nieocenioną szansą na poznanie innych rozwiązań biznesowych w wielu branżach. Kwalifikacje uzyskane w czasie studiów dają mi silne wsparcie w zarządzaniu zespołami na nowym stanowisku

    Jacek Obstalecki,
    ADM International Sarl
    Rolle, Szwajcaria  • Studia MBA to miejsce gdzie moje wcześniejsze doświadczenia i wiedza poukładały się w jedną całość. Ugruntowałam wiedzę i zdobyłam warsztat na poziomie międzynarodowym. Wiedza i kompetencje, poczucie własnej wartości oraz stworzona sieć kontaktów poznanych kolegów i koleżanek do dzisiaj świetnie sprawdza się w życiu prywatnym i zawodowym.

    Emilia Maćkiewicz.
    Product Engineer, Upholstery Frame Category
    resposible for all NEWS of Upholstary products for IKEA of SWEDEN  • Wybierając program MBA Poznań-Atlanta uzyskałem wyjątkową możliwość uzupełnienia i rozwinięcia swoich kompetencji, poszerzenia horyzontów i konfrontacji własnych doświadczeń biznesowych. Były tym, czego potrzebowałem do bardziej efektywnego i świadomego zarządzania własnym przedsiębiorstwem i lepszego rozumienia procesów zachodzących w gospodarce światowej. Wszystko to realizowane było w całkowicie niepowtarzalnej atmosferze w otoczeniu nowo poznanych przyjaciół i najlepszych wykładowców.

    Paweł Czajka.
    Menadżer i przedsiębiorca
    Investor sp z o.o. Pollin sp. z o.o. Multiroofing PolskaCeremony of Graduation, edition XXI

On Saturday, September 14th, 2017 at 111A Hall of the Poznan University of Economics & Business, the XXIst edition of Students graduated from Executive MBA Poznan-Atlanta Program.

Read more ›

Business Session in the United States (Atlanta)

In September 2017 students of MBA Poznań-Atlanta Program participated in special educational-business session in the United States. The session was organized in collaboration with the Georgia State University, Atlanta – our partner University in the USA and especially with Prof. Deborah Butler.

Read more ›

HAPPY BIRTHDAY to Prof. John Hogan

Happy birthday to Prof. John Hogan, the initiator, mentor and great friend of the Poznan-Atlanta MBA Program!

Read more ›

Amazon Opportunity at MBA Poznań-Atlanta

6th of May, 4.30pm, CEUE Building, room 0.4

The Customer Fulfillment & Talent Acquisition team from Amazon will be at the Poznań University of Economics & Business to meet the MBA Poznań-Atlanta Students & Alumni.

Read more ›

MBA Poznań-Atlanta among the best MBA Programs in Poland

Program executive MBA Poznań-Atlanta was classified in the TOP 10 Polish MBA Programs according to the MBA Ranking of Perspektywy 2016.

Read more ›

Accreditation:

Accreditation:

In cooperation with:

In cooperation with:

Like Us On Facebook