• Program MBA Poznań-Atlanta stworzył niezwykłą platformę dla zderzenia ze sobą praktycznej wiedzy wykładowców i multidyscyplinarnego doświadczenia zawodowego studentów z moimi oczekiwaniami, dotyczącymi rozwoju własnych umiejętności. Trójstronna weryfikacja posiadanych zdolności, uzupełniona o wymianę doświadczeń oraz nabycie nowych narzędzi managerskich, obecnie umożliwia mojej osobie, odpowiedzialne i świadome kierowanie dalszego życia zawodowego zgodnie z sentencją ‘let talent find its place’.

  Robert Gdula
  Finance & Administration Manager at IKEA INDUSTRY Poland

 • Program MBA Poznań-Atlanta był kamieniem milowym w mojej karierze zawodowej. Pozwolił mi na rozwijanie wiedzy oraz narzędzi zawodowych i istotnie podniósł moją świadomość biznesu. To doświadczenie, które w znaczącym stopniu pomogło mi przejąć moje aktualne obowiązki.

  Aleksandra Iwicka
  CEE Regional Manager
  CPL Jobs • Kompetencje pozyskane i rozwinięte podczas studiów w Programie MBA Poznań-Atlanta dają mi poczucie dobrego przygotowania do zwiększania zaangażowania w proces tworzenia i egzekucji strategii przedsiębiorstwa oraz budowy i rozwoju zespołów wspierających codzienne zarządzanie całą organizacją.

  Piotr Pawlak,
  Członek Zarządu
  Dyrektor finansowy GlaxoSmithKline • Studia w Programie MBA Poznań-Atlanta poszerzył moją wiedzę tak potrzebną w procesie wdrażania corporate governance w Polskich Siłach Powietrznych, otworzyły dla mnie nowe horyzonty, rozwinęły umiejętności zarządzania organizacjami o innym niż tylko biznesowym charakterze. Studia te wpłynęły na moją własną samoocenę w obszarze skutecznego i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w dużych organizacjach, w których miałem mozliwość być głównodowodzącym.

  Rościsław Stepaniuk,
  Pułkownik Pilot dypl.
  Pierwszy pilot F16 w Polsce • Program MBA Poznań-Atlanta był znakomitym uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy o praktyczne aspekty zarządzania strategicznego i zasobami ludzkimi w organizacjach. Kontakt z praktykami, zarówno wśród wykładowców jak i studentów, był nieocenioną szansą na poznanie innych rozwiązań biznesowych w wielu branżach. Kwalifikacje uzyskane w czasie studiów dają mi silne wsparcie w zarządzaniu zespołami na nowym stanowisku

  Jacek Obstalecki,
  ADM International Sarl
  Rolle, Szwajcaria • Studia MBA to miejsce gdzie moje wcześniejsze doświadczenia i wiedza poukładały się w jedną całość. Ugruntowałam wiedzę i zdobyłam warsztat na poziomie międzynarodowym. Wiedza i kompetencje, poczucie własnej wartości oraz stworzona sieć kontaktów poznanych kolegów i koleżanek do dzisiaj świetnie sprawdza się w życiu prywatnym i zawodowym.

  Emilia Maćkiewicz.
  Product Engineer, Upholstery Frame Category
  resposible for all NEWS of Upholstary products for IKEA of SWEDEN • Wybierając program MBA Poznań-Atlanta uzyskałem wyjątkową możliwość uzupełnienia i rozwinięcia swoich kompetencji, poszerzenia horyzontów i konfrontacji własnych doświadczeń biznesowych. Były tym, czego potrzebowałem do bardziej efektywnego i świadomego zarządzania własnym przedsiębiorstwem i lepszego rozumienia procesów zachodzących w gospodarce światowej. Wszystko to realizowane było w całkowicie niepowtarzalnej atmosferze w otoczeniu nowo poznanych przyjaciół i najlepszych wykładowców.

  Paweł Czajka.
  Menadżer i przedsiębiorca
  Investor sp z o.o. Pollin sp. z o.o. Multiroofing PolskaMBA Working Papers in Management, Finance & Economics

MBA WORKING PAPERS IN MANAGEMENT, FINANCE & ECONOMICS
were created as an additional platform for sharing the knowledge and business experience in management, finance and economics between Students and Graduates of the Poznan-Atlanta MBA Program.

Editorial Committee:
Prof. Barbara Jankowska
Prof. Tadeusz Kowalski
Prof. Steve Letza
Prof. Henryk Mruk
Anna Matysek-Jędrych, Ph.D. Secretary of Editorial Committee

 

No. 1, Iassen DEENITCHIN, Piotr PIKUL, Entrepreneurship: how to design growth and exit strategy DOWNLOAD

No. 2, Andrzej MAKSYMIUK, The attractiveness of the automotive industry in Poland for foreign direct investments DOWNLOAD

No. 1 (3), Piotr LIS, Government’s role in fighting terrorism DOWNLOAD

No. 2 (4), Izabela KIELICHOWSKA, International greenhouse gas emission trading – a potential source of financial support to Polish companies DOWNLOAD

No. 3 (5), Stanley J. SMITS, Tadeusz KOWALSKI, Anna MATYSEK-JĘDRYCH, Agnieszka JAROMIN, Stakeholder expectations and benefits: an assessment of the Poznan-Atlanta MBA Program DOWNLOAD

No. 1 (6), Wojciech BONDARA, The Process of implementation of the Abramczyk Company strategy – practical use of the Balanced Scorecard DOWNLOAD

No. 2 (7), Izabela BABULAInnovative Ecosystem: Orchestrating Innovation DNA DOWNLOAD

No. 1 (8), Tadeusz KOWALSKI, Comparative Analysis of Economic Transformation in Poland and Selected Central European Countries, DOWNLOAD

No. 2 (9), Beata GBUREK, The Impact of Barriers on the Process of Learning Foreign Languages, DOWNLOAD

No. 1 (10), Maciej JANKOWIAK, Convergence of Health Care Systems in European Union Countries in the Light of Quantitative Statistical Evaluation, DOWNLOAD

No. 1 (11), Marta SKALSKA, Subsidies in the International Trade in Service. Will the New World Trade Organization Negotiations Regulate the Issue? DOWNLOAD

No. 1 (12), Monika WAWRZYNIAK-GYULAIDeterminants of Marketing Addressed to Children, DOWNLOAD

No. 2 (13), Peter KURDYBACHAA Strategic Case Analysis of Cameco and the Uranium Mining Industry, DOWNLOAD

No. 1 (14), Joanna BĄKOWSKA, Managing Generation Y Employees in an International Company DOWNLOAD

No. 2 (15), Łukasz KĘPAThe Risks from External Conditions and Their Impact on the Financial Standing of a Heat Distribution Company, DOWNLOAD

No. 1 (16), Małgorzata JUSTYŃSKA, Analysis of the Process of Customer Value Creation in the Legal Service Market: a Practical Approach, DOWNLOAD

No. 2 (17), Maciej SZWEJDA, The Elements of Change Management for Human Resources during Mergers & Acquisitions, DOWNLOAD

Accreditation:

Accreditation:

In cooperation with:

In cooperation with:

Like Us On Facebook