• Program MBA Poznań-Atlanta stworzył niezwykłą platformę dla zderzenia ze sobą praktycznej wiedzy wykładowców i multidyscyplinarnego doświadczenia zawodowego studentów z moimi oczekiwaniami, dotyczącymi rozwoju własnych umiejętności. Trójstronna weryfikacja posiadanych zdolności, uzupełniona o wymianę doświadczeń oraz nabycie nowych narzędzi managerskich, obecnie umożliwia mojej osobie, odpowiedzialne i świadome kierowanie dalszego życia zawodowego zgodnie z sentencją ‘let talent find its place’.

  Robert Gdula
  Finance & Administration Manager at IKEA INDUSTRY Poland

 • Program MBA Poznań-Atlanta był kamieniem milowym w mojej karierze zawodowej. Pozwolił mi na rozwijanie wiedzy oraz narzędzi zawodowych i istotnie podniósł moją świadomość biznesu. To doświadczenie, które w znaczącym stopniu pomogło mi przejąć moje aktualne obowiązki.

  Aleksandra Iwicka
  CEE Regional Manager
  CPL Jobs • Kompetencje pozyskane i rozwinięte podczas studiów w Programie MBA Poznań-Atlanta dają mi poczucie dobrego przygotowania do zwiększania zaangażowania w proces tworzenia i egzekucji strategii przedsiębiorstwa oraz budowy i rozwoju zespołów wspierających codzienne zarządzanie całą organizacją.

  Piotr Pawlak,
  Członek Zarządu
  Dyrektor finansowy GlaxoSmithKline • Studia w Programie MBA Poznań-Atlanta poszerzył moją wiedzę tak potrzebną w procesie wdrażania corporate governance w Polskich Siłach Powietrznych, otworzyły dla mnie nowe horyzonty, rozwinęły umiejętności zarządzania organizacjami o innym niż tylko biznesowym charakterze. Studia te wpłynęły na moją własną samoocenę w obszarze skutecznego i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w dużych organizacjach, w których miałem mozliwość być głównodowodzącym.

  Rościsław Stepaniuk,
  Pułkownik Pilot dypl.
  Pierwszy pilot F16 w Polsce • Program MBA Poznań-Atlanta był znakomitym uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy o praktyczne aspekty zarządzania strategicznego i zasobami ludzkimi w organizacjach. Kontakt z praktykami, zarówno wśród wykładowców jak i studentów, był nieocenioną szansą na poznanie innych rozwiązań biznesowych w wielu branżach. Kwalifikacje uzyskane w czasie studiów dają mi silne wsparcie w zarządzaniu zespołami na nowym stanowisku

  Jacek Obstalecki,
  ADM International Sarl
  Rolle, SzwajcariaProgram MBA Poznań-Atlanta w gronie najlepszych programów MBA w Polsce

Program executive MBA Poznań-Atlanta znalazł się w pierwszej dziesiątce Rankingu MBA Perspektywy 2016. MBA Poznań-Atlanta zajął wysokie VII miejsce i został sklasyfikowany jako pierwszy program MBA spoza Warszawy, tracąc do miejsc 5 i 6 odpowiednio 0,4 i 0,8 punktu na 100 możliwych.

Ranking MBA Perspektywy 2016 powstał w oparciu o siedem grup kryteriów. Uwzględniono w nim preferencje pracodawców, opinie absolwentów, informacje o studentach (w tym udział osób na stanowiskach kierowniczych) i kadrze, merytoryczne cechy programu, wsparcie procesu kształcenia oraz rangę i prestiż programu. Absolwentów zapytano m.in. jak oceniają ukończone studia oraz jak ich ukończenie wpłynęło na karierę. Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna Perspektywy na grupie kilkuset absolwentów. W rankingu uwzględniono również preferencje pracodawców wskazane w badaniu na reprezentatywnej próbie 450 przedsiębiorstw. Wywiady realizowano z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie i rekrutację pracowników wyższego szczebla w firmach z kapitałem zagranicznym o zasięgu ogólnokrajowym, europejskim oraz światowym, zatrudniających powyżej 100 pracowników.

Napisano w Bez kategorii

Akredytacja:

Akredytacja:

We współpracy z:

We współpracy z:

Polub nas na facebooku