• Program MBA Poznań-Atlanta stworzył niezwykłą platformę dla zderzenia ze sobą praktycznej wiedzy wykładowców i multidyscyplinarnego doświadczenia zawodowego studentów z moimi oczekiwaniami, dotyczącymi rozwoju własnych umiejętności. Trójstronna weryfikacja posiadanych zdolności, uzupełniona o wymianę doświadczeń oraz nabycie nowych narzędzi managerskich, obecnie umożliwia mojej osobie, odpowiedzialne i świadome kierowanie dalszego życia zawodowego zgodnie z sentencją ‘let talent find its place’.

  Robert Gdula
  Finance & Administration Manager at IKEA INDUSTRY Poland

 • Program MBA Poznań-Atlanta był kamieniem milowym w mojej karierze zawodowej. Pozwolił mi na rozwijanie wiedzy oraz narzędzi zawodowych i istotnie podniósł moją świadomość biznesu. To doświadczenie, które w znaczącym stopniu pomogło mi przejąć moje aktualne obowiązki.

  Aleksandra Iwicka
  CEE Regional Manager
  CPL Jobs • Kompetencje pozyskane i rozwinięte podczas studiów w Programie MBA Poznań-Atlanta dają mi poczucie dobrego przygotowania do zwiększania zaangażowania w proces tworzenia i egzekucji strategii przedsiębiorstwa oraz budowy i rozwoju zespołów wspierających codzienne zarządzanie całą organizacją.

  Piotr Pawlak,
  Członek Zarządu
  Dyrektor finansowy GlaxoSmithKline • Studia w Programie MBA Poznań-Atlanta poszerzył moją wiedzę tak potrzebną w procesie wdrażania corporate governance w Polskich Siłach Powietrznych, otworzyły dla mnie nowe horyzonty, rozwinęły umiejętności zarządzania organizacjami o innym niż tylko biznesowym charakterze. Studia te wpłynęły na moją własną samoocenę w obszarze skutecznego i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w dużych organizacjach, w których miałem mozliwość być głównodowodzącym.

  Rościsław Stepaniuk,
  Pułkownik Pilot dypl.
  Pierwszy pilot F16 w Polsce • Program MBA Poznań-Atlanta był znakomitym uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy o praktyczne aspekty zarządzania strategicznego i zasobami ludzkimi w organizacjach. Kontakt z praktykami, zarówno wśród wykładowców jak i studentów, był nieocenioną szansą na poznanie innych rozwiązań biznesowych w wielu branżach. Kwalifikacje uzyskane w czasie studiów dają mi silne wsparcie w zarządzaniu zespołami na nowym stanowisku

  Jacek Obstalecki,
  ADM International Sarl
  Rolle, Szwajcaria • Studia MBA to miejsce gdzie moje wcześniejsze doświadczenia i wiedza poukładały się w jedną całość. Ugruntowałam wiedzę i zdobyłam warsztat na poziomie międzynarodowym. Wiedza i kompetencje, poczucie własnej wartości oraz stworzona sieć kontaktów poznanych kolegów i koleżanek do dzisiaj świetnie sprawdza się w życiu prywatnym i zawodowym.

  Emilia Maćkiewicz.
  Product Engineer, Upholstery Frame Category
  resposible for all NEWS of Upholstary products for IKEA of SWEDEN • Wybierając program MBA Poznań-Atlanta uzyskałem wyjątkową możliwość uzupełnienia i rozwinięcia swoich kompetencji, poszerzenia horyzontów i konfrontacji własnych doświadczeń biznesowych. Były tym, czego potrzebowałem do bardziej efektywnego i świadomego zarządzania własnym przedsiębiorstwem i lepszego rozumienia procesów zachodzących w gospodarce światowej. Wszystko to realizowane było w całkowicie niepowtarzalnej atmosferze w otoczeniu nowo poznanych przyjaciół i najlepszych wykładowców.

  Paweł Czajka.
  Menadżer i przedsiębiorca
  Investor sp z o.o. Pollin sp. z o.o. Multiroofing PolskaKandydaci

Warunki przyjęcia

Program Executive MBA Poznań-Atlanta jest programem executive, stąd kandydaci zobowiązani są do przejścia kilkuetapowej rekrutacji.

Wymogi przyjęć do Programu Executive MBA Poznań-Atlanta zostały zdefiniowane w sposób zapewniający przyjęcie na studia zróżnicowanej grupy osób, w której każdy spełnia podstawowe kryteria studenta executive MBA, wynikające z wymogów poszczególnych przedmiotów realizowanych podczas studiów.

Każdy kandydat rozpatrywany jest w indywidualny sposób podczas testów i rozmów kwalifikacyjnych.

WYMOGI KWALIFIKACYJNE:

 • Ukończone studia wyższe (tytuł zawodowy mgr lub jego ekwiwalent)
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Minimum 6 lat doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku menedżerskim

KRYTERIA PRZYJĘĆ (dotyczy edycji XXV 2019-2021):

 • dostarczenie kompletu dokumentów w terminie do 16 czerwca 2019
 • pozytywny rezultat procedury kwalifikacyjnej (22-23 czerwca 2019), która obejmuje:
 • test sprawdzający znajomość języka angielskiego
 • test sprawdzający predyspozycje do studiów executive MBA
 • rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim

Ważne terminy

Procedura kwalifikacyjna – 22-23 czerwca 2019

Początek zajęć dla Studentów XXV edycji (Orientation Session): 5-6 październik 2019

Opłaty

Opłata rekrutacyjna Opłata semestralna Opłata łączna
500 PLN 12 000 PLN 48 000 PLN

Opłata semestralna powinna zostać uiszczona w ciągu pierwszego miesiąca zajęć bieżącego semestru.

Opłata semestralna zawiera:

 • czesne semestralne
 • materiały dydaktyczne, podręczniki i case studies
 • sesje wyjazdowe (z wyjątkiem kosztów sesji w Stanach Zjednoczonych)
 • przerwy kawowe i lunche podczas zjazdów
 • indywidualne opieka podczas przygotowywania projektów menedżerskich

Istnieje możliwość uiszczania płatności za studia w mniejszych ratach (po otrzymaniu zgody Dyrektora Programu). W takim wypadku opłaty za dany semestr powinny być uiszczone najpóźniej do końca bieżącego semestru.

Wymagane dokumenty

Wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów (skanów na adres mailowy lub oryginałów poprzez wysyłkę pocztą tradycyjną):

 • formularz aplikacyjny (wzór)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe (zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy)
 • podanie (skierowane do JM Rektora UEP) o przyjęcie do Programu MBA Poznań-Atlanta (wzór)
 • dwa listy referencyjne (po polsku lub angielsku) wraz z danymi kontaktowymi osoby, które je wystawiła
 • dwie fotografie (portetowe, standardowe do dokumentów)
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu
 • oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem studiów UEP (wzór)
 • zobowiązanie do terminowego wnoszenia opłat w przypadku przyjęcia na studia i ich podjęcia (wzór)

Dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy (mba@ue.poznan.pl) lub na poniższy adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Biuro Programu MBA Poznań-Atlanta
Al. Niepodległości 10, pokój 404A
61-875 Poznań

MBA

 

Więcej informacji o Programie: EXECUTIVE MBA CATALOGUE