• Program MBA Poznań-Atlanta stworzył niezwykłą platformę dla zderzenia ze sobą praktycznej wiedzy wykładowców i multidyscyplinarnego doświadczenia zawodowego studentów z moimi oczekiwaniami, dotyczącymi rozwoju własnych umiejętności. Trójstronna weryfikacja posiadanych zdolności, uzupełniona o wymianę doświadczeń oraz nabycie nowych narzędzi managerskich, obecnie umożliwia mojej osobie, odpowiedzialne i świadome kierowanie dalszego życia zawodowego zgodnie z sentencją ‘let talent find its place’.

  Robert Gdula
  Finance Manager Swedwood Poland Sp. z o.o.
  Oddział Fabryki WEST IKEA Industry

 • Program MBA Poznań-Atlanta był kamieniem milowym w mojej karierze zawodowej. Pozwolił mi na rozwijanie wiedzy oraz narzędzi zawodowych i istotnie podniósł moją świadomość biznesu. To doświadczenie, które w znaczącym stopniu pomogło mi przejąć moje aktualne obowiązki.

  Aleksandra Iwicka
  Country Manager Poland,
  Grafton Recruitment • Kompetencje pozyskane i rozwinięte podczas studiów w Programie MBA Poznań-Atlanta dają mi poczucie dobrego przygotowania do zwiększania zaangażowania w proces tworzenia i egzekucji strategii przedsiębiorstwa oraz budowy i rozwoju zespołów wspierających codzienne zarządzanie całą organizacją.

  Piotr Pawlak,
  Członek Zarządu
  Dyrektor finansowy GlaxoSmithKline • Studia w Programie MBA Poznań-Atlanta poszerzył moją wiedzę tak potrzebną w procesie wdrażania corporate governance w Polskich Siłach Powietrznych, otworzyły dla mnie nowe horyzonty, rozwinęły umiejetności zarządzania organizacjami o innym niż tylko biznesowym charakterze. Studia te wpłynęły na moją własną samoocenę w obszarze skutecznego i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w dużych organizacjach, w których miałem mozliwość być głównodowodzącym.

  Rościsław Stepaniuk,
  Pułkownik Pilot dypl,
  Zastępca Dowódcy Z. Skrzydła Lotnictwa TaktycznegoKandydaci

Warunki przyjęcia

Program MBA Poznań-Atlanta jest programem executive, stąd kandydaci zobowiązani są do przejścia kilkuetapowej rekrutacji.

Wymogi przyjęć do Programu MBA Poznań-Atlanta zostały zdefiniowane w sposób zapewniający przyjęcie na studia zróżnicowanej grupy osób, w której każdy spełnia podstawowe kryteria studenta executive MBA, wynikające z wymogów poszczególnych przedmiotów realizowanych podczas studiów.

Każdy kandydat rozpatrywany jest w indywidualny sposób podczas testów i rozmów kwalifikacyjnych.

WYMOGI KWALIFIKACYJNE:

 • Ukończone studia wyższe (tytuł zawodowy mgr lub jego ekwiwalent)
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Minimum 6 lat doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku menedżerskim

KRYTERIA PRZYJĘĆ (dotyczy edycji XXIII 2017-2019):

 • dostarczenie kompletu dokumentów w przewidzianym terminie
 • pozytywny rezultat procedury kwalifikacyjnej, która obejmuje:
 • test sprawdzający znajomość języka angielskiego
 • test sprawdzający predyspozycje do studiów executive MBA
 • rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim

Ważne terminy

Dostarczenie kompletu dokumentów – 20 czerwca 2017
Procedura kwalifikacyjna – 24-25 czerwca 2017

Początek zajęć dla Studentów XXIII edycji (Orientation Session): październik 2017

Opłaty

Opłata wpisowa Opłata semestralna Opłata łączna
brak 11 250 PLN 45 000 PLN

Opłata semestralna powinna zostać uiszczona w ciągu pierwszego miesiąca zajęć bieżącego semestru.

Istnieje możliwość uiszczania płatności za studia w mniejszych ratach (po otrzymaniu zgody Dyrektora Programu). W takim wypadku opłaty za dany semestr powinny być uiszczone najpóźniej do końca bieżącego semestru.

Wymagane dokumenty

Wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów (skanów na adres mailowy lub oryginałów poprzez wysyłkę pocztą tradycyjną):

 • formularz aplikacyjny (wzór)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe
 • podanie (skierowane do JM Rektora UEP) o przyjęcie do Programu MBA Poznań-Atlanta (wzór)
 • dwa listy referencyjne (po polsku lub angielsku) wraz z danymi kontaktowymi osoby, które je wystawiła
 • dwie fotografie (30x 40mm)
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu
 • oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem studiów UEP (wzór)
 • zobowiązanie do terminowego wnoszenia opłat w przypadku przyjęcia na studia i ich podjęcia (wzór)

Dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy (mba@ue.poznan.pl) lub na poniższy adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Biuro Programu MBA Poznań-Atlanta
Al. Niepodległości 10, pokój 404A
61-875 Poznań

MBA

 

 

Akredytacja:

Akredytacja:

We współpracy z:

We współpracy z:

Polub nas na facebooku