• Program MBA Poznań-Atlanta stworzył niezwykłą platformę dla zderzenia ze sobą praktycznej wiedzy wykładowców i multidyscyplinarnego doświadczenia zawodowego studentów z moimi oczekiwaniami, dotyczącymi rozwoju własnych umiejętności. Trójstronna weryfikacja posiadanych zdolności, uzupełniona o wymianę doświadczeń oraz nabycie nowych narzędzi managerskich, obecnie umożliwia mojej osobie, odpowiedzialne i świadome kierowanie dalszego życia zawodowego zgodnie z sentencją ‘let talent find its place’.

  Robert Gdula
  Finance & Administration Manager at IKEA INDUSTRY Poland

 • Program MBA Poznań-Atlanta był kamieniem milowym w mojej karierze zawodowej. Pozwolił mi na rozwijanie wiedzy oraz narzędzi zawodowych i istotnie podniósł moją świadomość biznesu. To doświadczenie, które w znaczącym stopniu pomogło mi przejąć moje aktualne obowiązki.

  Aleksandra Iwicka
  CEE Regional Manager
  CPL Jobs • Kompetencje pozyskane i rozwinięte podczas studiów w Programie MBA Poznań-Atlanta dają mi poczucie dobrego przygotowania do zwiększania zaangażowania w proces tworzenia i egzekucji strategii przedsiębiorstwa oraz budowy i rozwoju zespołów wspierających codzienne zarządzanie całą organizacją.

  Piotr Pawlak,
  Członek Zarządu
  Dyrektor finansowy GlaxoSmithKline • Studia w Programie MBA Poznań-Atlanta poszerzył moją wiedzę tak potrzebną w procesie wdrażania corporate governance w Polskich Siłach Powietrznych, otworzyły dla mnie nowe horyzonty, rozwinęły umiejętności zarządzania organizacjami o innym niż tylko biznesowym charakterze. Studia te wpłynęły na moją własną samoocenę w obszarze skutecznego i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w dużych organizacjach, w których miałem mozliwość być głównodowodzącym.

  Rościsław Stepaniuk,
  Pułkownik Pilot dypl.
  Pierwszy pilot F16 w Polsce • Program MBA Poznań-Atlanta był znakomitym uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy o praktyczne aspekty zarządzania strategicznego i zasobami ludzkimi w organizacjach. Kontakt z praktykami, zarówno wśród wykładowców jak i studentów, był nieocenioną szansą na poznanie innych rozwiązań biznesowych w wielu branżach. Kwalifikacje uzyskane w czasie studiów dają mi silne wsparcie w zarządzaniu zespołami na nowym stanowisku

  Jacek Obstalecki,
  ADM International Sarl
  Rolle, Szwajcaria • Studia MBA to miejsce gdzie moje wcześniejsze doświadczenia i wiedza poukładały się w jedną całość. Ugruntowałam wiedzę i zdobyłam warsztat na poziomie międzynarodowym. Wiedza i kompetencje, poczucie własnej wartości oraz stworzona sieć kontaktów poznanych kolegów i koleżanek do dzisiaj świetnie sprawdza się w życiu prywatnym i zawodowym.

  Emilia Maćkiewicz.
  Product Engineer, Upholstery Frame Category
  resposible for all NEWS of Upholstary products for IKEA of SWEDEN • Wybierając program MBA Poznań-Atlanta uzyskałem wyjątkową możliwość uzupełnienia i rozwinięcia swoich kompetencji, poszerzenia horyzontów i konfrontacji własnych doświadczeń biznesowych. Były tym, czego potrzebowałem do bardziej efektywnego i świadomego zarządzania własnym przedsiębiorstwem i lepszego rozumienia procesów zachodzących w gospodarce światowej. Wszystko to realizowane było w całkowicie niepowtarzalnej atmosferze w otoczeniu nowo poznanych przyjaciół i najlepszych wykładowców.

  Paweł Czajka.
  Menadżer i przedsiębiorca
  Investor sp z o.o. Pollin sp. z o.o. Multiroofing PolskaO Programie

EXECUTIVE MANAGEMENT – MISJA PROGRAMU EXECUTIVE MBA POZNAŃ-ATLANTA

DSC_005Program Executive Master of Business Administration Poznań-Atlanta powstał w 1995 r. dzięki współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z Georgia State University w Atlancie. Od momentu utworzenia Programu zakończono 20 edycji, co oznacza, że Program ukończyło niemal 650 studentów. Executive MBA Poznań-Atlanta jest przeznaczony dla osób pragnących wykorzystać swoje zawodowe doświadczenie do awansu na wyższe stanowiska kierownicze w prywatnych i publicznych organizacjach i instytucjach.

 

MISJA PROGRAMU EXECUTIVE MBA POZNAŃ-ATLANTA
Wykorzystując odpowiednie doświadczenie (know-how), wiedzę i umiejętności uczestników, program łączy je ze specjalistyczną wiedzą międzynarodowego wydziału uniwersyteckiego,
w celu wzmocnienia ogólnych umiejętności menedżerskich, dających się wykorzystać
w konkurencyjnym i dynamicznym globalnym środowisku biznesowym.

 

Do głównych celów programu należy umożliwienie jego uczestnikom rozwinięcia i zintegrowania następujących umiejętności:

 • umiejętności analitycznych koniecznych w procesie podejmowania decyzji, z uwzględnieniem aspektów lokalnych i globalnych, oraz etnicznej i kulturalnej różnorodności.
 • umiejętności oceny funkcjonowania organizacji i rozwijania metod ulepszających jej funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku biznesowym.
 • umiejętności interpersonalne służące skutecznej pracy zespołowej i stanowiące fundament rozwoju umiejętności przywódczych.
 • umiejętności przywódcze niezbędne do zwiększenia wydajności innych oraz do generowania zmian i zarządzania zmianami.

Program Execuitve MBA Poznań-Atlanta oferuje możliwość zdobycia rozległej wiedzy w dziedzinie zarządzania i ekonomii. W toku studiów następuje rozwinięcie i wzmocnienie zdolności uczestników do efektywnej pracy w multidyscyplinarnych zespołach. Program nauki i szkolenia zostały przygotowane przede wszystkim dla osób, które pracują lub będą pracowały na wyższych stanowDSC02215iskach menedżerskich w przedsiębiorstwach, jak również dla osób, które zdecydowały się zyskać nową specjalizację. Jako program executive swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do osób, które mają już doświadczenie w kierowaniu zespołem, ale nadal poszukują narzędzi do podnoszenia swoich kompetencji i świadomego kształtowania swoich umiejętności.

W kursie biorą udział osoby pochodzące ze wszystkich obszarów Polski oraz z zagranicy (Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Ukraina i Wielka Brytania), a jego absolwenci zajmują kierownicze stanowiska w międzynarodowych i lokalnych firmach oraz organizacjach.

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PROGRAM MBA POZNAŃ-ATLANTA?

 • Prestiżowa, globalnie rozpoznawalna akredytacja Association of MBAs (AMBA)
 • Wysoka jakość kadry dydaktycznej (najlepsi wykładowcy akademiccy i praktycy biznesu z kraju i zagranicy)
 • Czesne reprezentujące doskonały stosunek jakości do ceny
 • Zagraniczna sesja wyjazdowa – GSU, Atlanta
 • Ponad 20 lat doświadczenia w studiach executive MBA i długa tradycja nauczania biznesu na obu uniwersytetach
 • Przyjaźni, przystępni i w pełni zaangażowani wykładowcy i pracownicy administracyjni, stale gotowi do pomocy Studentom
 • Wysoce zróżnicowane grupy studentów (branżowo, wiekowo, pod względem stanowisk i posiadanego wykształcenia kierunkowego)
 • Dyplom UEP i GSU

 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PROGRAMU EXECUTIVE MBA POZNAŃ-ATLANTA

Jaki program MBA? Program typu executive
Jak długo? 4 semestry (2 lata)
Kiedy początek? październik 2018
Jak często zajęcia? zjazdy w soboty i niedziele (9.00-16.15), 2-3 razy w miesiącu
Ile godzin? ponad 600 godzin zajęć
Gdzie? Gmach Główny UEP [sale 417A i 418A], sesje wyjazdowe (Orientation Sessions, Workshops, GSU, Atlanta)
Ilu studentów? Grupa maks. 30 osób

Pobierz informator: EXECUTIVE MBA CATALOGUE

 

Akredytacja:

Akredytacja:

We współpracy z:

We współpracy z:

Polub nas na facebooku