• Program MBA Poznań-Atlanta stworzył niezwykłą platformę dla zderzenia ze sobą praktycznej wiedzy wykładowców i multidyscyplinarnego doświadczenia zawodowego studentów z moimi oczekiwaniami, dotyczącymi rozwoju własnych umiejętności. Trójstronna weryfikacja posiadanych zdolności, uzupełniona o wymianę doświadczeń oraz nabycie nowych narzędzi managerskich, obecnie umożliwia mojej osobie, odpowiedzialne i świadome kierowanie dalszego życia zawodowego zgodnie z sentencją ‘let talent find its place’.

  Robert Gdula
  Finance & Administration Manager at IKEA INDUSTRY Poland

 • Program MBA Poznań-Atlanta był kamieniem milowym w mojej karierze zawodowej. Pozwolił mi na rozwijanie wiedzy oraz narzędzi zawodowych i istotnie podniósł moją świadomość biznesu. To doświadczenie, które w znaczącym stopniu pomogło mi przejąć moje aktualne obowiązki.

  Aleksandra Iwicka
  CEE Regional Manager
  CPL Jobs



 • Kompetencje pozyskane i rozwinięte podczas studiów w Programie MBA Poznań-Atlanta dają mi poczucie dobrego przygotowania do zwiększania zaangażowania w proces tworzenia i egzekucji strategii przedsiębiorstwa oraz budowy i rozwoju zespołów wspierających codzienne zarządzanie całą organizacją.

  Piotr Pawlak,
  Członek Zarządu
  Dyrektor finansowy GlaxoSmithKline



 • Studia w Programie MBA Poznań-Atlanta poszerzył moją wiedzę tak potrzebną w procesie wdrażania corporate governance w Polskich Siłach Powietrznych, otworzyły dla mnie nowe horyzonty, rozwinęły umiejętności zarządzania organizacjami o innym niż tylko biznesowym charakterze. Studia te wpłynęły na moją własną samoocenę w obszarze skutecznego i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w dużych organizacjach, w których miałem mozliwość być głównodowodzącym.

  Rościsław Stepaniuk,
  Pułkownik Pilot dypl.
  Pierwszy pilot F16 w Polsce



 • Program MBA Poznań-Atlanta był znakomitym uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy o praktyczne aspekty zarządzania strategicznego i zasobami ludzkimi w organizacjach. Kontakt z praktykami, zarówno wśród wykładowców jak i studentów, był nieocenioną szansą na poznanie innych rozwiązań biznesowych w wielu branżach. Kwalifikacje uzyskane w czasie studiów dają mi silne wsparcie w zarządzaniu zespołami na nowym stanowisku

  Jacek Obstalecki,
  ADM International Sarl
  Rolle, Szwajcaria



 • Studia MBA to miejsce gdzie moje wcześniejsze doświadczenia i wiedza poukładały się w jedną całość. Ugruntowałam wiedzę i zdobyłam warsztat na poziomie międzynarodowym. Wiedza i kompetencje, poczucie własnej wartości oraz stworzona sieć kontaktów poznanych kolegów i koleżanek do dzisiaj świetnie sprawdza się w życiu prywatnym i zawodowym.

  Emilia Maćkiewicz.
  Product Engineer, Upholstery Frame Category
  resposible for all NEWS of Upholstary products for IKEA of SWEDEN



 • Wybierając program MBA Poznań-Atlanta uzyskałem wyjątkową możliwość uzupełnienia i rozwinięcia swoich kompetencji, poszerzenia horyzontów i konfrontacji własnych doświadczeń biznesowych. Były tym, czego potrzebowałem do bardziej efektywnego i świadomego zarządzania własnym przedsiębiorstwem i lepszego rozumienia procesów zachodzących w gospodarce światowej. Wszystko to realizowane było w całkowicie niepowtarzalnej atmosferze w otoczeniu nowo poznanych przyjaciół i najlepszych wykładowców.

  Paweł Czajka.
  Menadżer i przedsiębiorca
  Investor sp z o.o. Pollin sp. z o.o. Multiroofing Polska



Rada Programowa

Prof. Barbara Jankowska

Barbara Jankowska

Przewodnicząca Rady Programowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. Małgorzata Bartosik-Purgat

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. Deborah Butler

Georgia State University, Atlanta

Agnieszka Dzikowska

MBA, Marine Harvest, Miami, USA

Aleksandra Iwicka

MBA, CEE Regional Manager at CPL Jobs

Begona Jamardo Suarez

MBA, IESIDE, Spain

Leszek Jarosz

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Leszek Jarosz

Ph.D., MBA, Managing Director & President at DeLaval

Prof. Tadeusz Kowalski

Tadeusz Kowalski

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jim Link

Chief Human Resources Officer at Randstad North America

Emilia Maćkiewicz

MBA, IKEA Purchasing Manager

Dr Anna Matysek-Jędrych

Kierownik Programu MBA Poznań-Atlanta

Prof. Ewa Mińska-Struzik

Prodziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. Jacek Mizerka

Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. Bogusław Mróz

MBA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Piotr Pawlak

Piotr Pawlak

MBA, Director of Financial Operations, Mars

Rościsław Stepaniuk

Absolwent Programu MBA Poznań-Atlanta

Mariusz Szymyślik

MBA, CEO

Leszek Tasiemski

1128026

MBA, CEO F-Secure

Prof. J. Cameron Verhaal

Georgia State University, Atlanta & Tulane University, New Orleans